SALAH satu syariat Islam yang disunnahkan merupakan penerapan aqiqah buat anak yang dilahirkan. Kemudian, apa hikmah disyariatkannya aqiqah itu?

Hikmah disyariatkannya aqiqah pasti banyak sekali. Di antara lain merupakan sebagaimana dipaparkan di dalam kitab Al- Fiqh Al- Manhaji Ala Madzhab Al- Imam Asy- Syafii berikut.

Awal. Bergembira atas nikmat Allah SWT yang sudah mempermudah proses persalinan, membagikan rezeki kepada kedua orang tua berbentuk seseorang anak, serta anak yang menyayangi kepada orang tuanya. Oleh karena itu, hingga telah sepatutnya buat bersyukur kepada si pemberi nikmat itu Hukum Penerapan, Hikmah, dan Doanya .

Allah SWT berfirman,“…Jika kalian bersyukur, Ia meridai kesyukuranmu itu…”( Q. S. Az- Zumar/ 7)

“…Sesungguhnya bila kalian bersyukur, tentu Saya hendak meningkatkan( nikmat) kepadamu…”( Q. S. Ibrahim/ 7)

“ Harta serta kanak- kanak merupakan perhiasan kehidupan dunia…”( Q. S. Al- Kahf/ 46),“ Dijadikan terasa indah dalam pemikiran manusia cinta terhadap apa yang di idamkan, berbentuk perempuan- perempuan serta anak- anak…”( Q. S. Ali‘ Imran/ 14)

Kedua. Berlagak lembut dengan menyiarkan serta menyebarkan nasab anak. Menyiarkan serta menyebarkan tentang nasab anak merupakan sesuatu keharusan. Serta aqiqah merupakan fasilitas terbaik buat perihal itu.

Ketiga. Meningkatkan rasa murah hati serta kedermawanan kepada manusia serta menentang penyeruan watak kikir yang bisa melanda hati.

Allah SWT berfirman,“…dan manusia itu bagi tabiatnya kikir…”( Q. S. An- Nisa’/ 128) Aqiqah murah Jakarta

“…Dan siapa yang dilindungi dirinya dari dirinya dari kekikiran, hingga mereka seperti itu orang- orang yang beruntung.”( Q. S. Al- Hasyr/ 9)

4. Mengasyikkan hati keluarga, saudara, sahabat, serta orang- orang fakir dengan mengumpulkan mereka buat makan bersama. Makan serta berjumpa dengan mereka bisa meningkatkan rasa sayang, cinta, serta kelembutan. Sedangkan agama Islam merupakan agama yang lembut, cinta, serta perkumpulan.

Hikmah Penerapan Aqiqah

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *