Hikmah Penerapan Aqiqah

SALAH satu syariat Islam yang disunnahkan merupakan penerapan aqiqah buat anak yang dilahirkan. Kemudian, apa hikmah disyariatkannya aqiqah itu? Hikmah disyariatkannya aqiqah pasti banyak sekali. Di antara lain merupakan sebagaimana dipaparkan di dalam kitab Al- Fiqh Al- Manhaji Ala Madzhab

Read more